SocialEat.BV (hierna: ‘SocialEat’) is een consumenten marketing platform/website www.socialeat.nl (hierna: ‘Platform’). Alle diensten en (overige) gebruiksmogelijkheden van SocialEat vallen onder het begrip ‘Platform’ en vallen onder het bereik van deze Algemene voorwaarden. Onder het ‘gebruik van het Platform’ door ‘gebruikers’ (hierna: ‘Influencer’) vallen het aanmaken van een account, een deal bekijken en deal claimen via het Platform of het op elke andere manier gebruiken van je account. Onder het ‘gebruik van het Platform’ door ‘bedrijven’ (hierna: ‘Bedrijf’) vallen het aanmaken van een account, een deal aanmaken via het Platform of het op elke andere manier gebruiken van je account. Onder ‘gebruikers’ (hierna: ‘Gebruikers’) vallen alle personen welke op enige wijze gebruik maakt van het Platform.

Het Platform is eigendom van SocialEat B.V. en wordt door of via haar beheerd. Handelend onder de naam SocialEat B.V.

Algemeen E-mailadres: info@socialeat.nl

Door SocialEat te gebruiken kun je als Influencer op ons Platform op zoek naar deals en heb je de mogelijkheid om deze kosteloos te ‘claimen’. Vervolgens kun je de deal verzilveren bij het desbetreffende horecabedrijf (hierna te noemen: Bedrijf).

Als Influencer van SocialEat laat je in ruil hiervoor content achter op Social Media. Influencer wordt voor deze post beloond door het Bedrijf op basis van vooraf bepaalde voorwaarden door het Bedrijf zelf. De Influencer post op Social Media hetgeen wat door het Bedrijf is gesteld als voorwaarde en creëert hiermee extra bereik voor het Bedrijf. Wij van SocialEat faciliteren dit door Influencer en Bedrijf bij elkaar te brengen via ons Platform. De desbetreffende deal, welke wordt aangeboden door het Bedrijf, wordt na het claimen op locatie van het Bedrijf verzilverd door de Influencer. Het verzilveren kan alleen op de beschikbare dag(en) en tijden welke staan aangeven in de deal, deze worden bepaald door het Bedrijf middels een aantal opties. Verzilveren van een deal is bijvoorbeeld het nuttigen van een drankje of maaltijd door de Influencer. Nadat een deal geclaimd is, kan nog altijd in het account van de Influencer en het Bedrijf gecontroleerd worden waaraan een post(s) moet voldoen en welke voorwaarden worden gehanteerd voor het verzilveren van de deal.

Via de website kunnen Bedrijf en Influencer informatie vinden over SocialEat en zich gemakkelijk inschrijven om gebruik te maken van de dienst van SocialEat.

Goedkeuring voorwaarden Influencer

Dit document is een overeenkomst tussen jou als Influencer van het SocialEat Platform en SocialEat. Van deze overeenkomst, tussen jou en SocialEat, maken deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Algemene voorwaarden’) onlosmakelijk onderdeel uit. Lees de Algemene voorwaarden daarom zorgvuldig door voordat je het Platform gaat gebruiken.

Als je het Platform op enige manier gebruikt, geef je aan de Algemene voorwaarden te hebben gelezen en ga je hiermee akkoord. Als je niet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen uit de Algemene voorwaarden, verzoekt SocialEat je om geen gebruik te maken van het Platform. SocialEat heeft het recht om de Algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig aan te passen. De actuele Algemene voorwaarden kun je altijd terugvinden op het Platform van SocialEat. Je mag ons ook altijd mailen als je vragen hebt.

Onder het ‘gebruik’ van het Platform voor ‘Influencers’ vallen: account aanmaken, gegevens instellen, foto’s toevoegen, content plaatsen via Social Media, deal zoeken, deal claimen en geclaimde en afgeronde deal(s) inzien via het Platform of op enige manier gebruiken van je account.

Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden als hierna vermeld.

SocialEat website: hierna Platform genoemd.

Platform: website welke het mogelijk maakt gebruik te maken van de dienst

Wederpartij: degene die deze Algemene voorwaarden heeft aanvaard en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Influencer en Bedrijf verstaan.

Gebruiker: persoon welke op enkele wijze gebruik maakt van het Platform.

Influencer: de Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf.

Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf.

Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die het Platform voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: de overeenkomst tussen de Wederpartij en het Platform, waarbij in het kader van een door Platform georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Deal: samengestelde actie welke bepaald is door Bedrijf.

Claim: reserveren van de deal door Influencer.

Verzilveren: gebruik maken van de deal door influencer volgens overeenkomst tussen Influencer en Bedrijf.

Deal afronden: afronden van overeenkomst tussen Influencer en Bedrijf.

Aanmaken account

Je kunt een persoonlijk account aanmaken via het Platform. Vervolgens kun je (persoons)gegevens invullen en wijzigen. Het aanmaken en gebruik van een account is gratis voor Influencer.

Claimen deal

Door een deal te ‘’claimen’’ krijgt de Influencer toegang tot het ‘’verzilveren’’ van de deal. SocialEat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de deal en of dat de Influencer wel of niet voldoet aan de gevraagde voorwaarden door bedrijf. SocialEat kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of verliezen die Influencers mogelijk ondervinden met hun geclaimde deals.

Verzilveren deal

Tijdens het verzilveren van de claim maakt de Influencer gebruik van de inhoud van de deal, welke door Bedrijf is bepaald en omschreven. Dit kan ook op specifieke dagen, dagdelen of tijden zijn. De Influencer is hiervoor zelf verantwoordelijk om de claiml te verzilveren wanneer dit mogelijk is. En wanneer gevraagd verplicht te reserveren dit ook te doen. De claim dient na het claimen binnen 28 dagen door Influencer verzilverd te worden. SocialEat kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor het niet op tijd verzilveren van de claim.

Deal afronden

Afronden van de overeenkomst tussen Influencer en Bedrijf. Dit gebeurt middels het scannen van een QR-code. Influencer en Bedrijf gebruiken hiervoor hun account op het Platform.

Jouw verplichtingen

Je staat ervoor in dat je bevoegd bent om het Platform te gebruiken en dat je je in alle opzichten zult opstellen en gedragen zoals van een verantwoordelijke en zorgvuldige Influencer mag worden verwacht. Dit betekent dat je je onder meer houdt aan en handelt in overeenstemming met de Algemene voorwaarden.

Als Influencer content plaatst op zijn/haar Social Media account, wordt de Influencer beloond door het bedrijf waarmee de deal is overeengekomen. Die beloning staat in de deal omschreven. Tijdens het verzilveren van de deal dient de Influencer hierbij altijd zelf aanwezig te zijn. Blijkt dit niet het geval dan wordt de Influencer direct het account ontnomen door SocialEat.

Bewaar je persoonlijke wachtwoord zorgvuldig en houd je wachtwoord volstrekt geheim. Je bent helemaal zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van je persoonlijke wachtwoord en dus ook voor de gevolgen van onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van je persoonlijke wachtwoord en account. SocialEat is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dit persoonlijke wachtwoord. Wijzig je wachtwoord op regelmatige basis om misbruik te voorkomen.

Je gebruikt het Platform op eigen risico. Dit houdt in dat je volledig verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor enig gebruik van het Platform en de juistheid van de door jou verstrekte (persoons)gegevens.

De Spelregels van SocialEat

Content op het Platform wordt geplaatst zonder tussenkomst van SociallEat en wordt niet vooraf gelezen of goedgekeurd. Er vindt hier dus een dienstverlening op afstand plaats. Wij behouden ons het recht voor om content aan te passen of te verwijderen wanneer content (vermoedelijk) in strijd lijkt te zijn met de letter of de geest van onze voorwaarden en om Influencers uit te sluiten van verder gebruik van ons Platform.

Het Bedrijf bepaalt zelf welke verdienste de Influencer hiervoor krijgt. De verdienste varieert om deze reden per bedrijf/restaurant. SocialEat heeft hierop geen invloed.

 • Influencer zorgt bij het plaatsen van content voor een volledige informatievoorziening. Deze specifieke voorwaarden staan vermeld onder ‘’voorwaarden deal’’ Wanneer Influencer content plaatst over een Bedrijf/restaurant moet het bedrijf genoemd worden door middel van: @horecabedrijf/restaurantnaam (wanneer mogelijk) en ook de juiste gevraagde #hashtag(s) gebruiken. De content mag na het plaatsen niet verwijderd/veranderd worden en moet minimaal 28 dagen zichtbaar zijn.
 • Influencer en Bedrijf dienen naar alle waarheid en eerlijkheid de gevraagde (persoonlijke)gegevens van SocialEat in te vullen.
 • Volgers/vrienden, likes, comments kopen is niet toegestaan. Bij het constateren hiervan verwijderen je account per direct.
 • Het product of locatie van Bedrijf/restaurant dat wordt gepromoot moet zichtbaar zijn.
 • Bedrijf mag een claim welke is gedaan door Influencer afwijzen. Hiervoor moet Bedrijf een gegronde reden achterlaten bij SocialEat.
 • Mocht Bedrijf de deal niet willen koppelen aan je content vanwege onvoldoende overeenkomst van de voorwaarden, dan dient de Influencer de kosten voor het nuttigen van de deal voor haar eigen rekening te nemen. De waarde wordt bepaald middels de op dat moment geldende prijslijst van Bedrijf. De Influencer dient de content per direct te verwijderen van zijn/haar socialmedia account.
 • Bedrijf mag de content “reposten” (zie privacy statement). Dit houdt in dat je toestemming geeft dat bedrijven de gemaakte content door Influencer mogen plaatsen.
 • Het is niet toegestaan om een deal meer dan een keer te claimen.
 • Het is niet toegestaan jouw persoonlijke deal of account aan een andere gebruiker over te dragen.
 • Het account is persoonlijk en van jou alleen.
 • Content, gebruikersnamen, profielfoto’s of commentaren mogen niet beledigend, haatdragend, kwetsend, bedreigend, intimiderend of negatief getint zijn of lasterlijk zijn. Content mag niet in strijd zijn met de geldende fatsoensnormen. Wij mogen je account in geval van overtreding blokkeren of verwijderen en informatie ter beschikking stellen aan (opsporings)instanties.
 • Het vermelden van privacygevoelige informatie die kan worden herleid naar een individueel persoon is niet toegestaan.
 • Content met links naar (illegale) websites, commerciële links of commerciële boodschappen zijn niet toegestaan. Je mag het Platform alleen gebruiken voor persoonlijke, niet commerciële doeleinden.
 • Geef je niet uit voor een ander. Je mag geen content van een ander gebruiken of verveelvoudigen.
 • Indien minderjarig heb je toestemming van ouders of voogd.
 • Voor het afronden van de deal dient een werknemer van Bedrijf/restaurant een unieke code in te voeren bij de Influencer. Hiervoor is de mobiele telefoon van de gebruiker nodig en dient de Influencer te zijn aangemeld op zijn/haar SocialEat account. Ook kan de Influnecer een QR code van het bedrijf scannen vanuit het account van de Influencer. De deal tussen de gebruiker en bedrijf is volledig afgerond wanneer deze op een van deze 2 manieren is gevalideerd.
 • SocialEat is niet verantwoordelijk voor het daadwerkelijk afronden van een gemaakte deal tussen Influencer en Bedrijf.
 • SocialEat heeft het recht om een account te verwijderen, nadat er twee keer een deal niet juist is afgerond.

Influencers Content

Het doel van het SocialEat Platform is dat Influencers gratis gebruik kunnen maken van de deal, welke is bepaald door het bedrijf. In ruil daarvoor plaatst de Influencer een post op zijn/haar Social Media account. Door het gebruikmaken van het platform en door het posten van je bijdrage ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze content van jou, zodra deze is gepost, zonder beperkingen en verdere kosten, door SocialEat gebruikt mag worden voor marketingdoeleinden. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden geef je SocialEat en uiteindelijk ook het het bedrijf waarvoor je het bericht post, het recht om jouw content (jouw post) te gebruiken, bewerken, commercieel te exploiteren zowel online als offline. Zo mag het bedrijf waarvoor je content hebt geplaatst, jouw content ‘reposten’. Wees erop bedacht dat SocialEat of het bedrijf waarvoor je content hebt geplaatst, niet verplicht zijn om bij publicatie van jouw content enige bijdrage van jou of van jouw Influencernaam te noemen.

Wij zullen een gebruiksrecht verlenen aan de bedrijven waarvoor je post om jouw content te kopiëren, bewerken of te publiceren. Door het ter beschikking stellen van Influencers Content aan het bedrijf, verleen je aan SocialEat een gebruiksrecht op alle rechten van intellectuele eigendom op jouw Influencers Content. SocialEat is voor dit gebruiksrecht aan jou geen vergoeding verschuldigd.

Onder ‘rechten van intellectuele eigendom’ in de Algemene voorwaarden vallen alle huidige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom ter zake jouw gebruik van het platform, waar ook ter wereld, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, modelrechten, portretrechten, rechten op domeinnamen alsmede alle vergelijkbare rechten op grond van (on)geschreven recht, zoals rechten inzake slaafse nabootsing en inclusief alle aanspraken op, aanvragen voor, inschrijvingen of registraties van dergelijke rechten, en alle daaraan verbonden afhankelijke of nevenrechten en voorrangs- of prioriteitsrechten of goodwill.

Je staat ervoor in dat je volledig rechthebbende bent op de door jou via het Platform ter beschikking gestelde Influencers Content en dat je gerechtigd bent tot het verlenen van het hiervoor genoemde gebruiksrecht aan SocialEat.

De diensten van SocialEat zijn alleen toegankelijk voor minderjarigen indien daarvoor toestemming is verkregen van de wettelijke vertegenwoordiger(s) of ouder(s). Als je minderjarig bent, geven jouw wettelijke vertegenwoordiger(s) of ouder(s) hierbij, voor zover dat mogelijk is, al dan niet bij voorbaat, toestemming voor de overdracht van de rechten van intellectuele eigendom op de Influencers Content of voor het verlenen van de licentie, zoals hiervoor bedoeld.

Verder sta je ervoor in dat de door jou via het Platform ter beschikking gestelde Influencers Content geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van derden, op enige wijze in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden of (anderszins) onrechtmatig is tegenover SocialEat en/of derden.

Gelet op de hiervoor bedoelde overdracht of licentie, kan SocialEat alle Influencers Content altijd gebruiken voor marketingdoeleinden. Onder ‘marketingdoeleinden’ valt onder meer, maar niet beperkt tot reclame op het Platform, reclame buiten het Platform en suggesties voor andere Influencers.

Rechten Platformcontent

Het Platform alsmede alle via het Platform door SocialEat ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder maar niet beperkt tot teksten, software, gegevens, bestanden, scripts, afbeeldingen, foto’s, geluid, muziek, video’s, audiovisuele combinaties, databanken, koppelingen, codes, interactieve elementen, logo’s, namen, merken en alle andere materialen en media, inclusief de inhoud daarvan, zijn beschermd door rechten van intellectuele eigendom die berusten bij SocialEat en/of derden, zoals de verkopers (hierna tezamen: ‘Platform Content’).

Je mag de Platform Content geheel of gedeeltelijk openbaar maken of verveelvoudigen op het Platform zelf en/of via sociale media. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de content. Je mag de Platform Content niet voor commerciële doeleinden (doen) gebruiken. Zie ook onder het kopje ‘Jouw verplichtingen’. Mocht je dat wel doen, dan maak je inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van SocialEat of de betreffende rechthebbende(n), waardoor schade wordt of kan worden berokkend aan, of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit, de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van SocialEat en/of derden.

In het geval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van SocialEat en/of derden, behoudt SocialEat zich het recht voor om alle hierdoor door SocialEat en/of derden geleden en nog te lijden schade en kosten, waaronder (buiten)gerechtelijke kosten, volledig op jou te verhalen.

Aansprakelijkheid

SocialEat is niet aansprakelijk voor de gevolgen van je activiteiten op het Platform.

SocialEat is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met: (a) jouw account, (b) geclaimde deal(s) ,(c) geposte content, (d) (de inhoud van de) diensten of informatie van derden die op enige wijze via het Platform (kunnen) worden aangeboden; (e) de Platform Content; (f) de Influencers Content;(g) connecties met Social Media.

Wij van SocialEat brengen Influencer en Bedrijf bij elkaar via het Platform. Wij bepalen niet welke inhoud van de deal de Influencer krijgt. Wij bepalen ook niet of de post van Influencer door Bedrijf zal worden goedgekeurd.
SocialEat is niet aansprakelijk voor mogelijke vorm van onenigheid tussen Bedrijf en Influencer en de gevolgen hiervan.

Overmacht

Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij/zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan iedere omstandigheid waarmee ten tijde geen rekening kon worden gehouden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld bij ziekte.

SocialEat maakt gebruik van een automatische Instagram-check, waarbij het aantal volgers van aangemelde influencers automatisch opgehaald wordt. Deze check is essentieel voor de werking van de dienst van SocialEat. Wanneer SocialEat deze check of andere functies door overmacht niet meer kan uitvoeren, is SocialEat niet aansprakelijk voor welk gevolg dan ook wat voorkomt uit het niet meer kunnen gebruiken van SocialEat.

No-show

Wanneer de influencer niet is komen opdagen (no-show) ontvangt de influencer vanuit SocialEat een melding. Hierin wordt de influencer op de hoogte gebracht dat wanneer dit tweemaal voorkomt, de influencer het persoonlijk account op SocialEat wordt ontnomen. SocialEat is hiernaast te allen tijde niet verantwoordelijk voor enige vorm van nalatigheid van Influencer en/of Bedrijf.

Geen garanties

SocialEat geeft geen garanties met betrekking tot een (geclaimde)deal; (de inhoud van) de content welke de influencer plaatst op Social Media; (de werking van) het Platform zelf.

SocialEat streeft naar een goed werkend, veilig en toegankelijk (ICT) systeem voor het Platform, zodat het Platform continu beschikbaar zal zijn. SocialEat geeft echter geen garanties dat je altijd of op een goede manier gebruik kunt maken van het Platform of dat het Platform altijd toegankelijk is. Dit komt doordat het Platform naar haar aard niet (volledig) storingsvrij, veilig of toegankelijk is. Voor zover storingen en veiligheidsproblemen niet aan derden zijn te wijten, zal SocialEat er alles aan doen wat redelijkerwijs nodig is om deze zo spoedig mogelijk op te heffen. Verder moet SocialEat het Platform (laten) onderhouden en beheren, waardoor het Platform niet altijd (volledig) toegankelijk zal zijn.

SocialEat heeft op ieder moment het recht om in verband met onderhoud, beheer, storingen en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) het Platform onmiddellijk te blokkeren of jouw gebruik van het Platform te beperken.

SocialEat heeft op ieder moment het recht om een claim van een Influencer te annuleren, ook op verzoek van Bedrijf.

Links naar derde partijen

Het Platform bevat links naar andere websites, platforms of servers die niet beheerd worden door SocialEat. SocialEat is noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor (de inhoud van) andere websites, platforms of servers. SocialEat geeft ook geen garanties ten aanzien daarvan. Wees erop bedacht dat websites, platforms of servers waarmee je verbinding maakt via het Platform (algemene) voorwaarden kunnen bevatten die afwijken van de Algemene voorwaarden en/of aanvullende voorwaarden van SocialEat. Daarom adviseert SocialEat om altijd de (algemene) voorwaarden van andere websites, platforms of servers te lezen.

Vrijwaring

Je vrijwaart SocialEat of enige derden voor alle directe en indirecte schade als gevolg van aanspraken van derden met betrekking tot het niet naleven van de Algemene voorwaarden, waaronder inbreuken op rechten van intellectuele eigendom van SocialEat en/of derden, of die op een andere manier verband houden met of voortvloeien uit enig gebruik van het Platform al dan niet als gevolg van het aanschaffen van een of meerdere diensten/producten. De vrijwaring heeft betrekking op alle geleden en te lijden schade en kosten, waaronder de (buiten)gerechtelijke kosten, die SocialEat in verband met een dergelijke aanspraak heeft of maakt.

Wijzigen Platform

SocialEat kan het Platform of delen daarvan altijd wijzigen. Ook kan SocialEat op elk moment haar diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

SocialEat behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden op elk moment eenzijdig aan te passen. De actuele Algemene voorwaarden zijn via het Platform van SocialEat te vinden. Na aanpassing van de Algemene voorwaarden zal SocialEat jou hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Als je het gebruik van het Platform voortzet na aanpassingen van de Algemene voorwaarden, word je geacht deze aanpassingen onherroepelijk te hebben aanvaard. SocialEat raadt je daarom aan om de Algemene voorwaarden via de het Platform regelmatig te raadplegen.

Schenden Algemene voorwaarden e.d.

Als SocialEat aanwijzingen krijgt of wetenschap heeft van een (mogelijke) inbreuk op de Algemene voorwaarden, de Privacyverklaring en/of toepasselijke wet- of regelgeving, kan SocialEat de door jou geplaatste Influencers Content verwijderen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, en naar eigen goeddunken de toegang of jouw account tot het Platform blokkeren of beëindigen. Activiteiten in strijd met het recht worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden.

Omdat SocialEat het erg belangrijk vindt dat alle Gebruikers het naar hun zin hebben op het Platform ben je verplicht je aan onze Algemene voorwaarden te houden. Als je je niet houdt aan de Algemene voorwaarden, het privacystatement en/of toepasselijke wet- of regelgeving, behoudt SocialEat zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane geleden en nog te lijden schade en kosten, waaronder (buiten)gerechtelijke kosten, volledig op jou te verhalen.

Klachtenregeling

Klachten over onze diensten kun je indienen door een e-mail te sturen naar info@socialeat.nl. Klachten moet je melden binnen bekwame tijd nadat je een gebrek in onze dienstverlening hebt geconstateerd, op straffe van verval van dit recht. Een termijn van 2 maanden na het constateren van het gebrek is in ieder geval tijdig. Klachten moeten volledig en duidelijk worden omschreven.

Wij zullen ernaar streven om binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. Als dit niet mogelijk is, zullen wij je binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Opzeggen account

De overeenkomst tussen jou en SocialEat, waarvan de Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden van SocialEat een integraal onderdeel uitmaken, is van kracht zolang je het Platform gebruikt. Als Influencer van het Platform kun je echter op elk moment je account beëindigen. Dit kun je doen via jouw account of je kunt een mail sturen naar administratie@socialeat.nl met het verzoek je account te verwijderen van ons platform. Vervolgens zal SocialEat deze actie uitvoeren.

Indien het account is beëindigd, om welke reden dan ook, moet je elk gebruik van het Platform staken en gestaakt houden. SocialEat zal je account inclusief je persoonsgegevens in dat geval ook (aantoonbaar) verwijderen binnen 2 weken na beëindiging van de overeenkomst, tenzij we jouw account en persoonsgegevens langer noodzakelijk zijn om te bewaren, bijvoorbeeld in het geval van (onderzoek naar) misbruik van het Platform. Informatie die niet meer herleidbaar is tot jou als individu kan SocialEat nog wel gebruiken voor statistische doeleinden, zoals trendrapporten. In ons privacy en cookie statement staat dit verder uitgelegd.

De bepalingen over aansprakelijkheid, rechten van intellectuele eigendom, vrijwaringen, garanties, privacy en cookies, het toepasselijke recht en geschillenbeslechting blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van het persoonlijk account.

Notice & take down

Als je beledigende inhoud, illegale of inbreuk makende Platform- en/of Influencers Content of andere problemen tegenkomt, kun je die melden. Je kunt je problemen melden via info@socialeat.nl.

Als wij daartoe aanleiding zien, zullen we zo adequaat mogelijk onze notice and take down procedure in werking stellen. Dit betekent dat wij de informatie waarover je een melding doet zullen onderzoeken en zo nodig zullen verwijderen van het Platform. Klachten over oplichting en andere onrechtmatige of strafbare gedragingen, kun je melden via info@socialeat.nl. Op deze manier zorgen we er samen voor dat het Platform zo schoon en veilig mogelijk blijft.

Privacyverklaring

SocialEat verwerkt jouw persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring dat je hier kunt vinden. Als je op enige manier gebruik maakt van het Platform, is de Privacyverklaring van toepassing. Daarom raadt SocialEat je aan om dit goed te lezen.

Voor jouw veiligheid en om misbruik tegen te gaan, worden je persoonsgegevens afgeschermd door SocialEat.

Overige bepalingen

Is of worden een of meer van de bepalingen in de Algemene voorwaarden en/of aanvullende voorwaarden van SocialEat geheel of gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal SocialEat het ongeldige gedeelte van de Algemene voorwaarden en/of aanvullende voorwaarden van SocialEat vervangen door bepalingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van de Algemene voorwaarden en/of aanvullende voorwaarden van SocialEat, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

SocialEat is op elk moment gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de Algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden van SocialEat alsmede alle (overige) overeenkomsten met jou over te dragen aan derden. Je zult hierover zo goed mogelijk worden geïnformeerd.

Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking. Alleen wanneer deze schriftelijk door jou of SocialEat zijn bevestigd.

Op alle uit de overeenkomst tussen jou en SocialEat – waarvan de Algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden van SocialEat onlosmakelijk onderdeel uitmaken – voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle daarop betrekking hebbende geschillen tussen de jou en SocialEat zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

SocialEat behoudt altijd het recht om een account te verwijderen, wanneer zij hiervoor een geldige reden zien. Vragen om uitleg of in gesprek gaan over de verwijdering is altijd mogelijk, maar SocialEat bepaalt altijd of een gebruiker wel of niet opnieuw wordt toegelaten tot het Platform.

Het vereiste minimum aantal volgers voor het aanmaken van een account kan in de toekomst veranderen.

 

VERSIE 1
Deze Algemene voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 19 februari 2020.
© SocialEat 2020

 

Check hier het Privacy Statement van SocialEat