1. Deal claimen

Een deal claimen kan een influencer alleen doen wanneer hij/zij een persoonlijk-account heeft en is ingelogd op SocialEat en voldoende sterren (minimaal 1000 volgers op Instagram) heeft om de desbetreffende deal te claimen. Sterren worden toegekend vanaf minimaal 1K volgers op Instagram. Het bedrijf bepaalt bij het plaatsen van een deal hoeveel sterren een influencer minimaal moet hebben om de deal te kunnen claimen.

Wanneer een influencer een deal heeft geclaimd, krijgt zowel de influencer als het bedrijf hier gelijk bericht over per mail en in de inbox binnen het SocialEat account.

2. Deal verzilveren

Tijdens het verzilveren van een deal maakt de influencer content welke is gevraagd door het bedrijf als ‘’tegenprestatie’’ in ruil voor de gratis deal. De influencer dient de content zorgvuldig te plaatsen voor vertrek

Een deal verzilveren moet altijd binnen 28-dagen nadat de influencer de deal heeft geclaimd. Met uitzondering op deals waarbij de ondernemer heeft aangegeven dat de deal alleen op een ‘’specifieke datum’’ kan worden verzilverd. 

Wanneer een deal alleen op een ‘’specifieke dag’’ kan worden verzilverd zoals bijvoorbeeld alleen op vrijdag of zaterdagen, moet de influencer er rekening mee houden dat dit altijd binnen 28-dagen moet gebeuren!

3. Deal afronden

Een deal afronden gebeurd nadat de influencer de content heeft geplaatst op zijn/haar Instagram-account en dit heeft laten zien aan het bedrijf. Om de deal goed af te ronden moet de influencer de QR-code van het bedrijf scannen. Influencer moet eerst ingelogd zijn op het SocialEat-account en scant daarna met zijn/haar smartphone de QR-code. Vervolgens klik je op de link bovenin je scherm en de deal wordt afgerond. 

Hiervoor gebruik je via IOS gewoon direct de ‘’normale’’ camera functie en klik je vervolgens op de link bovenin. Via Android open je eerst de app welke bedoeld is om een QR-code te scannen. 

Mocht het scannen van de QR-code niet mogelijk zijn, dan kan de influencer een alternatieve code invoeren wanneer hij/zij naar ‘’claims’’ gaat en vervolgens klikt op ‘’deal afronden’’ hier kan de influencer de alternatieve-code invoeren. Het bedrijf vind de ‘’alternatieve-code onder QR-code in het menu van het persoonlijke SocialEat-account.

4. Content plaatsen

De influencer zorgt bij het plaatsen van content voor een volledige informatievoorziening. Deze specifieke voorwaarden staan vermeld in elke deal onder ‘’voorwaarden deal’’. Wanneer de influencer content plaatst over een Bedrijf/restaurant moet het bedrijf worden getagd door middel van: @horecabedrijf/restaurantnaam (wanneer mogelijk) en ook de juiste gevraagde #hashtag(s) gebruiken. De content mag na het plaatsen niet verwijderd/veranderd worden en moet minimaal 28 dagen zichtbaar zijn.

De influencer is altijd vrij om meer dan de minimaal gevraagde content te plaatsen op zijn/haar Instagram.

5. Content afwijzen door bedrijf

Als het bedrijf de gratis deal niet wil laten doorgaan vanwege onvoldoende overeenkomst van de voorwaarden, dan dient de influencer de kosten voor het nuttigen van de deal alsnog voor eigen rekening te nemen. De prijs wordt bepaald middels de op dat moment geldende prijslijst van bedrijf/restaurant. De influencer dient de content per direct te verwijderen van zijn/haar social media account.

Bedrijf/restaurant mag de content “reposten” (zie privacy policy). Dit houdt in dat je toestemming geeft dat bedrijven de gemaakte content door influencer mogen plaatsen.

6. Claim afwijzen door bedrijf

Bedrijf mag een claim welke is gedaan door influencer afwijzen. Hiervoor moet het bedrijf een gegronde reden achterlaten bij SocialEat. Contact opnemen met SocialEat kan via de contactpagina.

7. Reserveren

Bij elke deal geeft het bedrijf aan of reserveren verplicht is Ja of Nee.

Wanneer reserveren voor het verzilveren van een deal verplicht is, dient de influencer dit zelf binnen maximaal 5 dagen te doen. Via de website van het bedrijf is te vinden op welke manier reserveren dient plaats te vinden.

SocialEat is niet verantwoordelijk voor het op tijd reserveren van de deal.

8. Personen extra meenemen

Omdat SocialEat het gebruik en het creëren van bereik op een sociale manier wil laten verlopen, zijn alle deals altijd voor de influencer en minimaal +1 persoon. Het bedrijf bepaald bij het plaatsen van een deal hoeveel personen de influencer extra mag meenemen met een maximum van +5 personen. Elk persoon heeft recht op dezelfde deal. Alleen de influencer welke de deal heeft geclaimd dient te voldoen aan de gestelde ‘’tegenprestatie’’

Het is altijd mogelijk om als influencer alleen te komen. Wanneer er gereserveerd moet worden voor een deal geeft de influencer altijd het aantal personen door. Een influencer mag nooit meer personen laten profiteren van een deal dan maximaal is aangegeven.

9. Tegenprestatie influencer

Het horecabedrijf kan de volgende voorwaarden per deal aan de influencer stellen:

  • Te claimen vanaf; Hier wordt aangegeven aan hoeveel sterren/volgers de influencer minimaal moet voldoen om de deal te mogen claimen.
  • Tegenprestatie; Welke content moet de influencer plaatsen op zijn/haar Instagram-account; 1 foto, 1 story of beide.
  • Tag bedrijf; De influencer tagt het Instagram/bedrijfsaccount in de foto.

10. Deal op tijd verzilveren

Een deal verzilveren moet altijd binnen 28-dagen nadat de influencer de deal heeft geclaimd. Met uitzondering op deals waarbij de ondernemer heeft aangegeven dat de deal alleen op een ‘’specifieke datum’’ kan worden verzilverd. 

Wanneer een deal alleen op een ‘’specifieke dag’’ kan worden verzilverd zoals bijvoorbeeld alleen op vrijdag of zaterdagen, moet de influencer er rekening mee houden dat dit altijd binnen 28-dagen moet gebeuren! 

Mocht de deal niet op tijd zijn verzilverd kan het bedrijf contact opnemen met de influencer indien gewenst. Het telefoonnummer van de influencer staat vermeld in het bericht ‘’Deal geclaimd’’.

SocialEat is niet verantwoordelijk voor het op tijd verzilveren van de deal.

SocialEat heeft het recht om een account te verwijderen, nadat er twee keer een deal niet juist is afgerond.

11. Limiet aantal deals live voor bedrijf

Een bedrijf kan met een basis-account maximaal 1 deal per 28 dagen plaatsen en een deal maximaal 1-3 keer laten claimen.

Wanneer een bedrijf een premium-account heeft kunnen er maximaal 5 deals per 28 dagen worden geplaatst en kan de deal maximaal 1-10 keer worden geclaimd.

Meer spelregels vind je in onze Algemene Voorwaarden: